За категоріями
Вівторок, 25 липня 2017 15:16

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Автор

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно подаються:

1. Заява про внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника)

 • Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 • Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.
 • У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 • Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.);

2. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);

3. Документ, у якому виявлено технічну помилку (у разі внесення відповідних змін у зв’язку із виявленням технічної помилки).

 • У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», додатково подаються інші документи

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків передбачених статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Строк надання адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня  з дня реєстрації заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. Подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. Неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав;
 3. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 • заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 • подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 • наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 • наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 • відповідні зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уже внесені;
 • із заявою звернулась неналежна особа;
 • надходження відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами) відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку.

Рішення про відмову у внесенні змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій (у разі виявлення такого бажання заявником).

Рішення про відмову у внесенні змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Способи отримання відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду*.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника може бути отриманий у паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника може бути отримане у паперовій формі

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Акти Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами),
 • Постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

Акти центральних органів виконавчої влади

 • Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634
Прочитано 1096 разів Останнє редагування Середа, 10 червня 2020 06:26