За категоріями
Вівторок, 25 липня 2017 14:53

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Автор

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна подаються:

1. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника)

 • Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.
 • У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 • Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів)

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються уповноваженою особою органу місцевого самоврядування або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів з моменту прийняття відповідної заяви

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено у разі:

подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;

неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 цього Закону, інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

У взятті на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено, якщо:

 • безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
 • із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;
 • у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;
 • у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, якщо підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності);
 • надходження відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій чи електронній формі;

рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна

Способи отримання відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду*.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника може бути отриманий у паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника може бути отримане у паперовій формі

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Акти Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами),
 • постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

Акти центральних органів виконавчої влади

 • Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада
  2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634
Прочитано 1554 разів Останнє редагування Четвер, 04 червня 2020 11:12