За категоріями
Вівторок, 25 липня 2017 15:26

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Автор

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1. Заява про надання інформації з ДРРП (заяви оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставляння підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, надається заявникові.

2. Документ, що посвідчує особу заявника:

- паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України;

- документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження;

- у разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця;

- у разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення;

- у разі подання заяви уповноваженою на те особою, така особа крім документа, що посвідчує її особу, надає оригінал документа, що підтверджує її повноваження (довіреність).

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер).

4. Копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку фізичної особи (довірителя)  подається уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи.

5. Документ, що підтверджує внесення плати за надання адміністративної послуги

Порядок та спосіб подання документів

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

Розмір та порядок внесення плати

За отримання інформації з Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у розмірі 0,025 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому  подаються відповідні документи, та округлюється  до  найближчих  десяти  гривень.

Звільняються від сплати адміністративного збору:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постражда-лих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного пересе-лення або постійно працюють на території зон відчу-ження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не мен-ше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих вна-слідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контро-лю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чо-тирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому поряд-ку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого са-моврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

Строк надання адміністративної послуги

Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність документа про сплату адміністративного збору

Результат надання адміністративної послуги

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

1. Особисто  або через представника за довіреністю (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена)

2.Поштою.

3.Електронною поштою за клопотанням суб’єкта звернення.

Нормативно-правові акти, які регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

    Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

    Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 25.12.2015 № 1127.

Прочитано 794 разів Останнє редагування Четвер, 03 січня 2019 13:32