За категоріями
Вівторок, 25 липня 2017 15:28

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

Автор

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для внесення запису про скасування державної реєстрації прав подаються:

1. Заява про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора.

 • Під час формування та реєстрації заяви, уповноважена особа фронт-офісу встановлює особу заявника
 • Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 • Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.
 • У разі подання заяви уповноваженою на те, уповноважена особа фронт-офісу перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
 • Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів)

2. Рішення суду, що набрало законної сили.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або уповноваженою ним особою у паперовій формі

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

Строк надання адміністративної послуги

У строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідного рішення суду в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації

 1. Подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 2. Неподання заявником чи неотримання державним реєстратором прав на нерухоме майно у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інформації про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав;
 3. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

 • У внесенні запису про скасування державної реєстрації прав може бути відмовлено, якщо:
 • заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 • подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 • подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 • наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 • після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 • заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 • надходження відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами) відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену державну реєстрацію прав в паперовій формі (за бажанням заявника);

рішення про відмову у скасуванні запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Способи отримання відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду**.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника може бути отриманий у паперовій формі.

Рішення про відмову у скасуванні рішення державного реєстратора, скасуванні запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника може бути отримане у паперовій формі

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

Закони України

 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Акти Кабінету Міністрів України

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
 • Постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

Акти центральних органів виконавчої влади

 • Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634
Прочитано 1374 разів Останнє редагування Середа, 10 червня 2020 10:09