За категоріями
Четвер, 17 травня 2018 11:39

Реєстрація декларації про відходи

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України „Про відходи” (ст.17)

Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності (із змінами)”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ №118 від 18.02.2016р. „Про затвердження Порядку подання декларації про відходи”;

Постанова КМУ від 31.08.1998 р. №1360 „Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”.

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05. 2016 р. №186 „Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами”.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.10.2017 року № 916/2017-р „Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної у новій редакції”.

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Декларацію про відходи подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів від 50 до 1000.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Пакет документів, що включає декларацію про відходи:

- 2 примірники декларації про відходи у паперовій формі та в електронній формі (сканований варіант на диску - файл у форматі pdf, jpg, jpeg).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Декларація подається один раз на рік одночасно у паперовій та в електронній формі до 20 лютого року, що настає за звітним до центру надання адміністративних послуг або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (веб-сайт Мінприроди України (http: //e-eco.gov.ua)

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 –

12.

Строк надання адміністративної послуги

 Протягом 5 робочих  днів з дня отримання декларації.

13.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для оформлення письмового повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей у декларації про відходи:

- виявлення в наданій декларації неповних та/або недостовірних відомостей;

- інші підстави визначені законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

У разі відсутності зауважень -  реєстрація декларації про відходи в електронній системі дозвільних процедур у сфері поводження з відходами або письмове повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей у декларації про відходи.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Якщо декларація про відходи надійшла в паперовому вигляді через центр надання адміністративних послуг, відповідальна особа здійснює її реєстрацію в електронній системі дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (єдиному реєстрі декларацій).

Видача зареєстрованої декларації про відходи здійснюється через адміністратора центру надання адміністративних послуг.

У разі виявлення в наданій декларації про відходи неповних та/або недостовірних відомостей оформляється письмове повідомлення із вичерпним переліком зауважень щодо  необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей у декларації про відходи, яке передається адміністратору центру надання адміністративних послуг для передачі суб’єкту господарювання..

У разі подання суб’єктом господарювання електронної декларації про відходи на пряму до електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами система автоматично формує та відправляє повідомлення на електронну пошту суб’єкта господарювання  про стан розгляду  електронної декларації (номер зареєстрованої декларації, підставу для повернення декларації для виправлення/уточнення).

16.

Примітка

 Якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних регіонах (у межах певної адміністративно-територіальної одиниці) України, такий суб’єкт господарювання подає декларацію за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом.

Суб’єкт господарювання, що подав декларацію, в п’ятиденний строк з дня отримання повідомлення подає виправлену декларацію або уточнену інформацію з питань, зазначених у повідомленні дозвільного органу, до центру надання адміністративних послуг для її передачі до дозвільного органу.

Відповідальність за достовірність заповнення декларації покладається на суб’єкта господарювання.

Форма декларації про відходи надається у додатку постанови від 18.02.2016р №118 від „Про затвердження Порядку подання декларації про відходи”.

Розрахунок  (Пзув) наведено у пункті 8 Постанова КМУ від 31.08.1998 р. №1360.

Прочитано 785 разів