За категоріями
Четвер, 17 травня 2018 08:51

Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

3.

Закони України

Закон України від 06 09.2012р. №5203-VІ «Про адміністративні послуги»;

Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 19.05.2011р. №3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п. 53).

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 17.10.2013р. № 761 «Про Порядок видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»

Постанова КМУ від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Постанова КМУ від від 2.09.2015 р. № 667 «Про затвердження Положення про Державну

 службу України з питань безпечності харчових

 продуктів та захисту споживачів»

Розпорядження КМУ від 26.10.2011р. №1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління" ;

Розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р  «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження КМУ від 6.04.2016 р. № 260-р «Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»;

Постанова КМУ від 22.06.1999р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні»

 

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

«Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затверджені наказом МОЗ України від 01.08.1996р. № 239;

СН 5804-91, «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР от 31 июля 1991 г. № 5804-91;

Наказ МОЗ України від 29.11.2013 р. №1040 «Про затвердження Методики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного поля», зареєстровано в Мін’юсті 17.12.2013 р. за №2130/24662.

 

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог Законів України від 24.02.1994р. № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; від 19.05.2011 № 3392-VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.     Заява до Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області на отримання адміністративної послуги;

2.     Договір оренди або інший документ, що підтверджує право використання відповідного майданчика (об’єкта) для розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

3.     Інформація про технічні характеристики джерел неіонізуючого випромінювання або технічний паспорт зазначених джерел;

4.     План-схема з позначенням місця розташування джерел неіонізуючого випромінювання;

5.     Протокол вимірювання рівня неіонізуючого випромінювання, що створюється джерелом неіонізуючого випромінювання, на яке видається дозвіл;

6.     Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва в разі відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

7.                Розрахунки розподілу рівнів електромагнітного поля проведені референc-центром електромагнітних полів та інших фізичних факторів, оформлені у вигляді санітарного паспорта радіотехнічного об’єкта (для джерел електромагнітного випромінювання);

8.                Опис наданих документів.

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто суб`єктом звернення, або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг,  в якому здійснюється обслуговування суб`єкта звернення.

 

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно 

 

У разі платності:

 

10.1

Нормативно- правові акти на підставі яких стягується плата

_________

 

10.1

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 

_________

 

10.2.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

_________

 

10.3.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів 

 

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Подання суб’єктом гоподарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень;

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дозволу

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто суб`єктом звернення, або його законним представником, поштою до центру надання адміністративних послуг,  в якому здійснюється обслуговування суб`єкта звернення.

 

15.

Примітка

Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржене у суді у порядку адміністративного судочинства

 
Прочитано 539 разів