За категоріями
Четвер, 17 травня 2018 11:58

Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про дорожній рух»;

Закон України «Про адміністративні послуги».

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» (далі - Порядок);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №1021-р «Питання Державної служби з питань праці».

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Держгірпромнагляду України від 27.01.2010 №9 «Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2010 за №163/17458;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 № 340 «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за №438/26883.

Умови дотримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Звернення юридичних та фізичних осіб, які є власниками технологічних транспортних засобів або використовують їх на законних підставах (далі - заявник) з заявою щодо реєстрації (тимчасової реєстрації) зазначених транспортних засобів, (протягом 10 днів після придбання або виникнення інших законних прав на їх використання), у разі тимчасового ввезення на територію України (тимчасове ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, передача технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку).

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.  Письмова заява суб'єкта звернення (за зразком згідно з додатками 1 і 2 до Порядку).

2.  Копія паспорта (для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для осіб віком до 16 років).

3.  Акт технічного огляду.

4.  Позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

Копії документів (засвідчені згідно чинного законодавства):

5.  Наказу про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан ТТЗ (для юридичної особи);

6.  Експлуатаційної документації (паспорт на транспортний засіб та інструкція з експлуатації);

7.  Документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду (з відміткою банку);

8.  Сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги;

9.      Одного будь-якого з наведених документів що підтверджують правомірність придбання ТТЗ (п. 11 Порядку):

*      довідки-рахунка, яка видана підприємством - виготовлювачем або іншим суб'єктом господарювання, що реалізує технологічний транспортний засіб;

*      акту приймання-передачі, виданого підприємством - виготовлювачем ТТЗ чи його вузлів і агрегатів;

*      договору купівлі-продажу, міни, дарування, лізингу, позички, застави, біржової угоди, договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності;

*      документів, що підтверджують реалізацію технологічного транспортного засобу на аукціоні;

*      договору оренди майна із зазначенням у ньому домовленості між сторонами щодо реєстрації ТТЗ за орендарем та доручення на право керування і використання цього транспортного засобу;

*      вантажної митної декларації на технологічний транспортний засіб, що ввозиться, або посвідченням митного органу про реєстрацію ввезених на митну територію України ТТЗ, вузлів і агрегатів;

*      рішення уповноваженого органу про відчуження ТТЗ;

*      виконавчого напису нотаріуса про витребування від боржника майна;

*      рішення суду про визнання права власності на ТТЗ;

*      договору про спільне володіння, користування у разі отримання ТТЗ кількома громадянами в рахунок майнових паїв у зв'язку з виходом :або виключенням їх із кооперативу, рішенням органу управління господарського товариства, засвідченим в установленому порядку, про повернення засновникові (учасникові) товариства у зв'язку з його виходом або виключенням з товариства технологічного транспортного засобу, переданого ним у власність або для користування;

*      інших документів, що встановлюють право власності або користування транспортним засобом;

10. Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку.

Для реєстрації технологічного транспортного засобу, що тривалий час (більше п'яти років) експлуатується суб'єктом господарювання та на який відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію, надається копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник (уповноважена особа) надає письмову заяву, з доданими до неї документами, до ЦНАП або надсилає поштовим відправленням.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10.1

Нормативно-правовий акт, на підставі якого стягується плата

Відсутній

10.2

Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Не вноситься

11

Строк надання адміністративної послуги

Строк законодавством не встановлено. Не перевищує 30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.

12

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу та номерний знак, що відповідає державному стандарту.

У разі надання неповного пакету документів, визначених Порядком, та/або їх оформлення з порушенням вимог чинного законодавства, або на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством - письмова відповідь власнику із зазначенням причин, що унеможливлюють надання послуги.

13

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Отримується заявником особисто (уповноваженою особою) в ЦНАП або надсилаються поштовим відправленням.

14

Примітка:

Технологічний транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням органу юридичної особи, а той, що належить фізичній особі - за місцем проживання або перебування фізичної особи.

Допускається реєстрація технологічного транспортного засобу за місцем його експлуатації.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим. Первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.

Не допускається зняття з обліку технологічного транспортного засобу, на який накладено арешт чи заборону на зняття його з обліку, та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відповідальність за достовірність поданих на реєстрацію документів або їх копій несе власник технологічного транспортного засобу згідно із законодавством.

Тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі:

- тимчасового ввезення на територію України під зобов'язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва, про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові, після закінчення строку тимчасової реєстрації;

- передачі технологічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що визначається строком дії договору оренди (лізингу) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Прочитано 776 разів