Версія для друку
Четвер, 17 травня 2018 11:55

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 №48 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №725 і від 26.10.2011 №1107;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №922 «Деякі питання набуття права для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів діяльності за декларативним принципом»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі, питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2015 №340, «Про затвердження Положення про територіальні органи Державної служби України з питань праці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.04.2015 за № 438/26883;

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Подання роботодавцем або уповноваженою ним особою до центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) двох примірників Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони пралі та промислової безпеки : (далі - Декларація) за формою згідно з додатком 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (далі. - Порядок)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1.    Для реєстрації Декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки заявником подаються:

два примірники Декларації щодо видів робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 6 до Порядку.

2.    Для реєстрації Декларації на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки заявником подаються:

два примірники Декларації щодо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 7 Порядку.

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Два примірники Декларації подаються роботодавцем особисто (уповноваженою ним особою) чи надсилаються поштовим відправленням адміністратору ЦНАП, за місцем виконання робіт підвищеної небезпеки (зазначених у Додатку 6 до Порядку) або за місцем експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (зазначених у Додатку 7 до Порядку) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку їх виконання.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

10.1

Нормативно-правовий акт, на підставі якого стягується плата

Відсутній

10.2

Розмір і порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Не вноситься

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться протягом п'яти робочих днів з дня отримання Декларації

12

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (відмітка на бланку декларації);

13

Способи отримання відповіді (результату)

Отримується роботодавцем особисто (уповноваженою ним особою) в ЦНАП або надсилається поштовим відправленням.

Прочитано 1360 разів

Схожі матеріали (за тегом)