За категоріями
Четвер, 17 травня 2018 11:33

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Автор

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

«Про охорону атмосферного повітря» (ст.11).

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

«Про адміністративні послуги».

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня
2006 року № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 р. за № 341/12215.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006                 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», зареєстрований в Міністерстві  юстиції України  1 серпня 2006 р. за               № 912/12786.

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001  «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 р. за № 700/5891.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації  викидів  забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 р. за № 61/597.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 11.10.2017 №916/2017-р «Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції».

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення суб’єкта господарювання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів, які належать до другої та третьої групи.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява встановленого зразка про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об’єктів другої та третьої групи*.

2. Звіт по інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.

3. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин.

4. Оригінал повідомлення, розміщеного в місцевих друкованих засобах масової інформації, про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5. Інформація на магнітному носії (XML-файли).

6. Повідомлення місцевої держадміністрації або міської ради (міст обласного значення) про наявність або відсутність зауважень громадських організацій та окремих громадян, при необхідності інформація щодо проведення їх публічного обговорення.

7. Рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області або Управління Держпродспоживслужби міст/районів в Хмельницькій області щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (оригінал або завірена у встановленому порядку копія) - центр надання адміністративних послуг передає Головному управлінню Держпродспоживслужби в Хмельницькій області або Управлінню Держпродспоживслужби міста/району в Хмельницькій області заяву та документи на отримання дозволу. Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області або Управління Держпродспоживслужби міста/району в Хмельницькій області протягом 15 днів з дня надходження документів приймають рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу, яке надсилається Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів та центру надання адміністративних послуг відповідно.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Документи подаються до центрів надання адміністративних послуг.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно.

 

У разі платності :

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

__

12.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

__

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

__

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відповідно до ч. 5 ст. 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру є:

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;

- виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

 - рішення Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області або Управління Держпродспоживслужби міста/району в Хмельницькій області щодо неможливості видачі дозволу на викиди;

- інші підстави визначені законодавством.

14.

Результати надання адміністративної послуги

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами або письмове повідомлення суб`єкту господарювання про відмову у видачі дозволу.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами передається адміністратору центру надання адміністративних послуг особисто. Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами передається адміністратору центру надання адміністративних послуг особисто, або направляється поштою.

 

Примітка

У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, та документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом (абзац восьмий частини п’ятої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

* додається заява встановленого зразка

Прочитано 839 разів