За категоріями
Вівторок, 25 липня 2017 15:01

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Автор

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1. Заява про внесення змін до ДРРП (заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставляння підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, надається заявникові.

2. Документ, що посвідчує особу заявника:

- паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України;

- документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження;

- у разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця;

- у разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування, під час виконання посадових обов’язків документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення;

- у разі подання заяви уповноваженою на те особою, така особа крім документа, що посвідчує її особу, надає оригінал документа, що підтверджує її повноваження (довіреність).

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний номер).

4. Копія документа, що посвідчує особу, та копія реєстраційного номера облікової картки платника податку фізичної особи (довірителя)  подається уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи.

5. Документ, що  підтверджує  внесення  плати  за надання  адміністративної послуги (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору, що передбачено ст. 34 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”). У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.

6. .Документ, що є підставою для внесення змін до відомостей.

Порядок та спосіб подання документів

Особисто (або уповноваженою особою) шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

Розмір та порядок внесення плати

За внесення змін до записів Державного реєстру прав справляється адміністративний збір у розмірі 0,04 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на  1  січня  календарного  року,  в якому  подаються  відповідні  документи,  та округлюється  до  найближчих  десяти  гривень.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

Строк надання адміністративної послуги

Внесення змін до записів Державного реєстру прав здійснюються у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про наданні адміністративної послуги

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути зупинено державним реєстратором виключно у таких випадках:

1) подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону, інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим  Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;

12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Результат надання адміністративної послуги

1. Внесення змін до запису до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2. Витяг з Державного реєстру прав або рішення про

відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Спосіб отримання результату надання адміністративної послуги

1. Особисто  або через представника за довіреністю (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена)

2.Поштою.

3.Електронною поштою за клопотанням суб’єкта звернення.

Нормативно-правові акти, які регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

    Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

    Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Прочитано 937 разів Останнє редагування Четвер, 03 січня 2019 13:31